Språkmotorn Lexware®

Mindre sökbrus

Mera sökmöjligheter

Om information på svenska söks av maskiner som inte kan svenska, leder det oftast till att man översållas av oönskad information, t.ex. kul, turk, och rockar kan hittas i kulturkrockar. En språkkunnig maskin kan utesluta sådant brus.

En maskin som kan språket förstår begrepp bakom sökord, t.ex. för en sökning på ordbok hittas texter med alla böjda och sammansatta former av det ordet plus besläktade begrepp, så som uppslagsverk, encyklopedi.


Tillämpningar

Nyckelordssökning

Kategorisökning

Språkstöd

Extrahering

Formuleringen av sökfråga underlättas mha förslåg på viktiga innehållsord förekommande i söktexter.

Språkmotorn stödjer urval av sökbegrepp bland ämnesområde som förekommer i söktexter.

Orduppslag står på lur: man behöver inte slå upp något, det räcker att dra pekaren över textordet.

Olika typer av information kan utvinnas med hög träffsäkerhet från olika typer av texter.