Testdemo för svenska

Exempeltillämpningar i informationssökning och extrahering kan testas interaktivt i en Java-applet. Indata är antingen en kortare text eller en sökfråga. I tillämpningar med sökfrågan utförs sökningen i en befintlig text som består av korta avsnitt av olika texter (c:a 30 000 textord). Sökfrågan är antingen vanliga ord, som man bara skriver in, eller ämnen, som man väljer från en lista.


Tillämpningar

Tagging

Report

Extraction

Text Topics

Word Trace

Topic Trace

Varje ord i den inmatade texten förses med en viss typ information: ordklass, böjning, ämne.

Kvantitativ rapport om den inmatade texten, både dess språkliga form och innehåll.

Olika enheter extraheras från den inmatade texten: substantiv, adjektiv, egennamn, osv.

Den inmatade texten kategoriseras med ämnesbeteckningar från en tesaurus.

Olika typer av förekomster av det inmatade sökordet (alt. flera ord) i den befintliga texten.

Korta textavsnitt i det utvalda ämnet hämtas från den befintliga texten.


Demofönstret

Sökfråga

I fönstret överst väljs en tillämpning.

I av fönstrets övre del skriver man in sin text eller sökfråga.

I nedre delen visas söknings- och extraheringsresultat i en lista. Du kan bläddra igenom resultat i ett separat fönster genom att klicka på knappen "Expand".

I tillämpningen "Word Trace" skriver man in ett eller flera sökord. Sökordet tolkas till lexikonord, dvs alla böjnings- och sammansättningsformer är med i sökningen.

I tillämpningen "Topic Trace" väljer man ämnet/ämnen att söka på från en lista på vänster sida (c:a 70 ämnen). Väljer man flera ämnen tolkas det som logiskt "och". Man kan ev. välja bort ämnen i listan på höger sida.


Klicka på knappen för att starta demo (appleten tar en stund att ladda).

«- Tillbaka